งานแถลงข่าวการจัดงาน e-Biz Expo Asia 2018 และงาน OEM Manufacturer Expo 2018
วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้อง Meeting Room 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


นำโดย